Środki ochrony roślin

W ofercie większość najpopularniejszych środków chwastobójczych, insektycydów oraz fungicydów stosowanych w uprawach zbóż, kukurydzy oraz upraw warzywniczych.

Adengo, Apacz, Asystent+, Chwastech Turbo, Izofarm, Galaper, Galmet, Toto, Lumax, Corbel, Propico, Narval, Cornmax, Nikson, Pyrifos, Mocarz, Delcaps, Glifoherb, Roundup, Miedzian i wiele innych.