Art. higieny udojowej

  •  płyny dezynfekujące
  • dippingi
  • filtry okrągłe i rurowe
  • części eksploatacyjne
  • kolektory udojowe