pasze dla trzody

PASZE:

Prestarter mikrogranulat

Starter

PT-U

KONCENTRATY:

Starter 20%

Locha Kariąca 20%

WT Strong – 42% białka, 13,17MJ

Honey Superkoncentrat – 39% białka, 12,8MJ, aromat miodowy

Pełny Extra – 40% białka, 12,7 MJ energii, produkowany na śrucie sojowej, od 20kg m.c. do końca tuczu

Kaban Moc Czosnku – koncentrat z dodatkiem czosnku, poprawiającego odporność zwierząt, 40% białka

Gol-Tucz

Super Tucz

Tucznik I- 15%

Tucznik II-10%