zakwaszacze i sorbenty toksyn

Dolfocid – zakwaszacz

Dolsorb B – sorbent mikotoksyn w paszach dla bydła

Dolsorb SM – sorbent mikotoksyn w paszach dla trzody